KÖLCSÖNZÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Név: Sántha-Bodnár Beáta egyéni vállalkozó
Székhely: 1042 Budapest, Lebstück Mária utca 47. II./15.
Átadás-átvétel helye: 2151 Fót, Késmárk utca 2.
Adószám: 67789870-1-41
Nyilvántartási szám: 50764954
Bankszámlaszám: 11773425-05853377 (OTP)
E-mail: info@babaholmiberles.hu
weboldal: www.babaholmiberles.hu
Telefonszám: 70/324-7307
a továbbiakban: Kölcsönadó,
másrészről

Név:

Lakcím:

Személyi igazolvány szám:

Lakcímkártya szám:

E-mail:

Telefonszám:

a továbbiakban: Kölcsönvevő

(a továbbiakban együtt: Felek)
között az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: Kölcsönzési Szerződés):

1. A Kölcsönzési díjak, költségek
Kérem válasszon, hogy mit szeretne bérelni. Több termék is választható egyszerre.

Alapdíjak - 3 hónap bérlés
Babamérleg - 6.500 Ft / 3 hónap
Légzésfigyelő - 7.000 Ft / 3 hónap
Bébiőr - 4.500 Ft / 3 hónap
Elektromos hinta és pihenőszék - 10.000 Ft / 3 hónap + 10.000 Ft kaució
Elektromos mellszívó - 10.000 Ft / 3 hónap

Kedvezményes díjak - 6 hónap bérlés
Mérleg 15.000 Ft + Légzésfigyelő 18.000 Ft = 33.000 Ft helyett 20.000 Ft / 6 hónap
Légzésfigyelő 18.000 Ft + Bébiőr 9.000 Ft = 27.000 Ft helyett 17.000 Ft / 6 hónap
Légzésfigyelő 18.000 Ft + Bébiőr 9.000 Ft + Mérleg 15.000 Ft = 42.000 Ft helyett 25.000 Ft / 6 hónap

FONTOS! Kérem ne utaljon előre, várja meg a visszajelzésünket.

Tárgyak vételára, leírása:

 • mérleg: 23.990 Ft - leírás
 • légzésfigyelő: 39.990 Ft - leírás
 • bébiőr: 15.990 Ft - leírás
 • elektromos hinta és pihenőszék: 41.990 Ft - leírás
 • elektromos mellszívó: 39.990 Ft - leírás
 • Kiszállítás díja: 1.990 Ft

  Visszaszállítás:
  - Futárt küldünk a csomagért: 2-3 nappal a lejárat előtt vegye fel velünk a kapcsolatot. 1.990 Ft, utalás után küldjük a futárt.
  - Feladhatja az Ön által választott futárcéggel, postával.
  - Utánvétes csomagot nem veszünk át!!

  2. Általános kölcsönzési feltételek
  - A kölcsönzött terméket legkésőbb a kölcsönzési határidő lejárta napján fel kell adni a Kölcsönadó részére.
  A Kölcsönzési Szerződés határozott időre szól, és annak lejártával automatikusan megszűnik. Amennyiben a Kölcsönvevő a szerződés meghosszabbítását igényli, erre vonatkozó kérését legalább 1 héttel a szerződés lejárta előtt e-mailben kell közölnie a Kölcsönadóval. A Kölcsönadó a Kölcsönzési Szerződés lejártáig nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a szerződés kért meghosszabbításához. A bérlés hosszabbításának díját köteles legkésőbb a lejárat napján történő befizetésével a szerződést meghosszabbítani. Késedelmes visszaküldés esetén minden megkezdett napot fizetni kell, melynek díja 400 Ft/nap/eszköz.
  - A Kölcsönvevő nem jogosult a kölcsönzött terméket harmadik fél részére további kölcsönbe adni. A Kölcsönvevő a kölcsönzött terméket más birtokába vagy őrizetébe a Kölcsönadó írásbeli engedélyével adhatja.
  - A Kölcsönvevő köteles a kölcsönzött termék őrzése és mozgatása során a lehető legnagyobb gondossággal eljárni és kezelni.
  - A Kölcsönzési Szerződésben megjelölt kölcsönzött termék abban az állapotban kell maradniuk, amelyben a Kölcsönvevő átvette őket.
  - A terméket köteles ellenőrizni a futártól való átvételkor. Ha bármi hibát talál a futárral jegyzőkönyvet kell csináltatni.

  3. Biztosítás és felelősségvállalás
  - A Kölcsönvevő vállalja a kölcsönzött termék esetlegesen bekövetkezett valamennyi kár megtérítését a kölcsön teljes időtartamára vonatkozóan, teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kölcsönzött termék esetlegesen bekövetkezett valamennyi kárért a jelen szerződésben megjelölt vételár erejéig. Amennyiben a bekövetkezett kárt nem fizeti meg, rendőrségi feljelentést von maga után.
  - A Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót haladéktalanul értesíteni a kölcsönzött termék érintő kár, elvesztés vagy lopás esetén.
  - Amennyiben rongálás történt valamely kölcsönzött eszközön, a javítás és a munkából kiesés költsége a bérlőt terheli. A költségek kiszámítása a mindenkori szervíz és/vagy kiskereskedelmi fogyasztói ár alapján történik!

  4. A Kölcsönzési Szerződés megszűnése
  - A 3 hónap bérlési idő leteltével; kivéve, ha a Felek írásos megállapodással a Kölcsönzési Szerződést meghosszabbítják.
  - A Kölcsönvevő megszűnése, vagy a Kölcsönvevő természetes személy halála esetén; a Kölcsönvevő jogutódja a kölcsönzött terméket köteles saját költségén és a Kölcsönzési Szerződés vonatkozó pontjában rögzített módon illetve feltételek szerint haladéktalanul visszaszállítani, s a Kölcsönadó köteles azokat átvenni. ha a Kölcsönadó terméket érintő szerződésellenes vagy nem rendeltetésszerű felhasználás esetén, beleértve azoknak harmadik fél részére történő engedély nélküli továbbadását.

  5. Írásbeliség
  A Kölcsönzési Szerződést módosítani vagy kiegészíteni kizárólag írásban lehet, a módosítás vagy a kiegészítés ezen forma hiányában érvénytelen.

  6. Értesítések
  A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönzési Szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés és jognyilatkozat érvényességi feltétele az írásbeli alak. Írásbelinek kell tekinteni az ajánlott, tértivevényes postai küldeményt, a telefax vagy e-mail üzenetet vagy a személyesen átvett írásbeli anyagot. Az értesítés megküldése a kézbesítés igazolt napján válik közöltté.